Autoverzekering

Voor een voordelige autoverzekering, met de beste voorwaarden kunt u prima bij Reigerdael terecht. Profiteer van hoge korting en de mogelijkheid direct online af te sluiten.

WA-autoverzekering in het kort

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde kan de schade rechtstreeks op de verzekeraar verhalen.

Verdere kenmerken autoverzekering

Deze volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplichte verzekering geeft dekking voor ten minste € 907.560,- per gebeurtenis. In een aantal gevallen, zoals bij personenvervoer, is een hoger bedrag vereist.

In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is een minimumdekking voorgeschreven waar ten opzichte van de benadeelde niet van mag worden afgeweken (anders dan in zijn voordeel). Andere uitsluitingen dan door de wetgever toegelaten gelden alleen ten opzichte van de verzekerden. Onder die categorie vallen bijv. niet betalen van de premie, rijden zonder rijbewijs of onder invloed.

Voor wie is een autoverzekering?

Eigenaren/bezitters van motorrijtuigen hebben de wettelijke plicht om een
WA-verzekering af te sluiten.

Premie van een autoverzekering

De premie is afhankelijk van het soort motorrijtuig, de wijze van gebruik en de regio. Bij personenauto’s is het gewicht of de (oorspronkelijke) cataloguswaarde een premiefactor. Bij vrachtauto’s meestal het gewicht; bij autobussen het aantal passagiersplaatsen en bij motorrijwielen en scooters de cilinderinhoud. De regio waarin de regelmatige bestuurder woonachtig is, kan leiden tot een toeslag of korting. Schadevrij rijden leidt via een bonus-malusstelsel tot no-claimkorting, die – bij personenauto’s – kan oplopen tot 80%.

Bijzonderheden

Voor gekentekende motorrijtuigen vindt centrale registratie van de verzekering plaats bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Voor ongekentekende motorrijtuigen wordt altijd een verzekeringsbewijs afgegeven. De verzekering geeft automatisch dekking in verreweg de meeste Europese landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen. (Zelfs als geen groene kaart is afgegeven.)