Woonhuisverzekering

De woonhuisverzekering, ook wel opstalverzekering genoemd, biedt dekking voor schade aan de woning en alle bijgebouwen. Bij Reigerdael aantrekkelijk te sluiten in een pakketverzekering, tegen de beste voorwaarden.

Wat is een woonhuisverzekering?

Een woonhuisverzekering is een verzekering die schade aan het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik) dekt ontstaan door allerlei genoemde gevaren. Een groot aantal gevaren is verzekerd (brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme). Verzekerd is op basis van herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Kenmerken woonhuisverzekering

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was of opstalverzekering. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Beperkt zakelijk gebruik (praktijk aan huis) is doorgaans geen probleem. Naast het woonhuis zelf zijn ook bijgebouwen, schuren, schuttingen e.d. verzekerd, alsmede (tegen minder gevaren) tuinaanleg. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Voor wie is een woonhuisverzekering?

Particuliere consumenten met een eigen huis of appartement. Bij flatgebouwen de vereniging van eigenaren.

De premie van een woonhuisverzekering

De premie is afhankelijk van ligging, bouwaard en de verzekerde herbouwaarde. Met behulp van de herbouwwaardemeter kunt u de herbouwwaarde van uw huis berekenen.

Bijzonderheden van een woonhuisverzekering

Het verzekerde bedrag moet gelijk zijn aan de volledige herbouwwaarde van uw woning. Is het verzekerde bedrag te laag, dan vindt in geval van schade in verhouding een lagere vergoeding plaats dan de werkelijke schade. Voor bijzondere situaties, zoals monumentenpanden, kunnen afwijkende premies/voorwaarden gelden. Vaak kan in deze verzekering een glasverzekering worden ingebouwd.