Aansprakelijkheid

Deze verzekering, meestal kortweg AVP genoemd, dekt het aansprakelijkheidsrisico van de particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle privé-situaties.

korte omschrijving aansprakelijkheidsverzekering

Dekking als door uw toedoen schade wordt toegebracht aan anderen. Ook voorzover deze voortvloeit uit het bezit van dieren of (andere) (on)roerende zaken. Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende of gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.

Premie aansprakelijkheidsverzekering

De premie van de aansprakelijkheidsverzekering bedraagt doorgaans maar enkele tientjes per jaar, met een gering verschil tussen een polis voor een alleenstaande of een gezin. Een vrijwillig gekozen eigen risico kan een korting op de premie opleveren.

Vergelijk hier uw premie voor uw aansprakelijkheidsverzekering