Geld lenen kost geld

Als u geld wilt lenen voor aankoop van een huis, een auto of met een ander doel, dan worden u kosten en rente in rekening gebracht.

Welke kosten en denk om de aflossing!

Geld lenen

Voor het lenen van geld kunt u bij verschillende instanties terecht. Dat kan zonder advies en met advies. Aan het advies en aan de adviseur worden strenge wettelijke eisen gesteld. Het gaat daarbij om passend advies voor uw specifieke situatie.

Met of zonder advies

Bij lenen “Zonder advies” kiest u zelf tussen de mogelijkheden die geldverstrekkers rechtstreeks aanbieden. U doet in dat geval geen beroep op een adviseur en loopt daarmee het risico dat onvoldoende inzichtelijk is wat de kosten en de risico’s zijn.

Belangrijkste kostenpost is rente

Wat alle leningen gemeen hebben is dat u over het saldo een vergoeding moet betalen aan degene die u het geld heeft verstrekt. De rente. Deze betaalt u doorgaans periodiek over het openstaande saldo. Bij het aangaan van de lening kan ook provisie in rekening worden gebracht. Deze provisie houdt verband met de kosten voor de adviseur en voor behandeling door de financiƫle instelling.

Consumptieve leningen met vaste looptijd

Bij persoonlijke leningen, met een vaste looptijd, wordt de verschuldigde rente vaak aan het begin direct geboekt en betaalt u een vast bedrag tot de gehele schuld, inclusief de berekende rente, is afgelost. Deze vorm wordt nog wel eens toegepast bij een autolening of bij de aanschaf van duurzame consumptiegoederen, zoals meubilair of apparatuur. De verschuldigde rente is vaak zeer hoog!

Aflossen moet ooit

Uiteindelijk moet iedere lening worden afgelost. Daar moet u rekening mee houden als u besluit tot het aangaan van een lening. Verandering van inkomen kan betekenen dat u de lasten die de lening met zich meebrengt niet (meer) kunt voldoen. Denk aan werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of daling van het inkomen als u met pensioen gaat.

Als u de periodieke verplichtingen niet nakomt, kan de geldverstrekker de lening opeisen. Dat betekent dat aflossing ineens wordt gevorderd, zonodig onder dwang. Er kan beslag gelegd worden op uw bezittingen en in geval van hypotheek kan dat zelfs inhouden dat uw woning wordt geveild in opdracht van de bank.

Betrouwbaar advies

De adviseurs van Reigerdael besteden aandacht aan de risico’s en de kosten. Het advies voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot informatie over de mogelijkheden, de kosten en de risico’s.