Bescherming privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn bij Reigerdael in vertrouwde handen. Wettelijke eisen verplichten ons gegevens vast te leggen en te bewaren. Daarom hanteren wij een privacyreglement.

Privacyreglement

Uw privacy
Reigerdael houdt zich bezig met bescherming van uw financiƫle belangen. Dat daarbij zorgvuldig wordt omgegaan met uw privacy is essentieel voor onze bedrijfsvoering. De persoonlijke gegevens van onze klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Als deze gegevens moeten worden bewaard, dan gelden daarvoor veiligheidswaarborgen om uw privacy te beschermen.

Uw gegevens bij aanvragen van informatie, adviezen en financiƫle producten
Uw gegevens gebruiken wij voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes en de opmaak van door u gesloten verzekeringen of andere door u aangevraagde producten. De door u verstrekte informatie is gelijk aan de informatie die u verschaft aan traditionele verzekeraars en tussenpersonen.

Het kan zijn dat wij uw gegevens gebruiken om u specifieke informatie te sturen. Met uw gegevens zijn wij in staat om deze informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw specifieke behoeftes en wensen. Meer over onze manier van werken is te vinden in onze Dienstenwijzer.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens is onze administratie en het feit dat daarin de registratie van persoonlijke gegevens plaatsvindt, aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Klik hier voor onze privacyverklaring.