Ziekteverzuimverzekering

Deze verzekering dekt het risico van de wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte van werknemers op grond van de Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ).

Omschrijving ziekteverzuimverzekering

Een werkgever is wettelijk verplicht een zieke werknemer gedurende twee jaar 70% van zijn loon door te betalen. Gedurende het eerste jaar van de ziekte geldt dat in ieder geval het minimumloon moet worden doorbetaald. Krachtens een CAO kan een hogere loondoorbetalingsplicht bij ziekte van kracht zijn. Het financiële risico kan worden verzekerd via een ziekteverzuimverzekering.

Verdere kenmerken ziekteverzuimverzekering

Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wil verzekeren, zijn er twee mogelijkheden:

De conventionele verzekering

De stop loss verzekering

Bij de conventionele verzekering geldt een eigen risico in tijd, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval en per werknemer wordt overeengekomen. Bij de stop loss verzekering geldt een eigen risico in geld: Als het totale bedrag dat de werkgever in een jaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere bedrag voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren.

De ziekteverzuimverzekering kan op maat worden samengesteld. Zo zijn er onder meer keuzemogelijkheden voor de werkgever ten aanzien van de wachttijd en het verzekerde percentage van de loonsom.

Voor wie is de ziekteverzuimverzekering bedoeld?

Werkgevers, vooral in het MKB-segment.

Grotere werkgevers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid dit risico voor eigen rekening te nemen. Zij staan dan zelf in voor de loondoorbetalingsplicht, maar kunnen wel gebruik (blijven) maken van de vangnet constructie in de wet, voor bijvoorbeeld loondoorbetaling bij zwangerschap

Premie ziekteverzuimverzekering

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, de verzuimcijfers, de gekozen wachttijd en de totale loonsom. De berekende premie geldt als een voorschotpremie. Aan het eind van het jaar wordt aan de hand van de definitieve loonsom en de verzuimcijfers van de afgelopen jaren de voorschotpremie voor het volgende jaar berekend en vindt er een verrekening plaats.

Bijzonderheden

In de voorwaarden voor ziekteverzuimverzekeringen worden doorgaans eisen gesteld aan de verzuimbegeleiding en reïntegratie van zieke werknemers.

De verzekeraars bieden vaak dekking voor – een deel van – de kosten die verband houden met reïntegratiebegeleiding. Er kan ook worden samengewerkt met gespecialiseerde bureaus die ingezet worden om de genezing te bevorderen en de zieke werknemer zo snel mogelijk gezond weer aan het werk te krijgen.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, vul onderstaand contactformulier in en één van onze adviseurs neemt zo snel mogelijk contact met u op.