Uitkering uitvaart of levensverzekering

Als zich een overlijden voordoet zullen de nabestaanden de uitvaart willen regelen. De uitvaartverzekering moet worden aangesproken om daarmee de kosten te kunnen betalen. Voor deze uitkering zal de betreffende maatschappij een verzoek om uitkering moeten ontvangen en vaststellen of de uitkering aan de rechthebbende(n) volgens de polis kan plaatsvinden.

De uitkering kan worden opgevraagd door de wettige erfgenamen of de uitvaartverzorger.

Als u zelf  een uitkering aan wilt vragen kunt u het benodigde formulier telefonisch bij ons aanvragen of u kunt contact opnemen met de desbetreffende maatschappij.

Melding bij overlijden:

Ardanta : 0800 – 3333000
Dela : 0800-9556655
Goudse : 0182 – 544544 (algemeen nummer)
Klaverblad : 079 – 3204204 (algemeen nummer)
Monuta : 0800-0230550
Nationale Nederlanden : 088-6630233
Onderlinge ’s-Gravenhage : 070 – 3421111 (algemeen nummer)
Reaal verzekeringen : 072 – 5194000