Hypotheek

Reigerdael adviseert en bemiddelt in hypotheken als onafhankelijk specialist. Ook voor uw vakantiewoning of bedrijfshypotheek kunt u rekenen op vakkundig en betrouwbaar advies. Bemiddeling voor vele bankinstellingen, zoal ING, ABN-AMRO, Florius, Obvion, SNS, Nationale-Nederlanden, Aegon, Reaal, Delta Lloyd en vele andere. . .

Goed en betrouwbaar hypotheekadvies

Onafhankelijk en bovenal betrouwbaar advies is bij hypotheken van het grootste belang. Het gaat  voor velen immers om de belangrijkste financiële verplichting van zijn of haar leven.

De basisvormen gelden als belangrijkste uitgangspunt voor de meeste contracten. Daarom hebben wij deze in hoofdlijnen voor u beschreven. Hebt u daar iets over te vragen dan vindt u een  formulier bij deze pagina. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact met onze adviseurs opnemen. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op nummer 0591-659705 

Hypotheekvormen

De aflossingsvrije hypotheek

 

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt niet afgelost. U betaalt alleen rente over het opgenomen hypotheekbedrag.

Aflossing van de hypotheek gebeurt aan het einde van de looptijd of bij beëindiging door opzegging of verkoop van het onderpand. Met een aflossingsvrije hypotheek moet binnen de geldende normen geleend worden om de rente volledig te kunnen aftrekken. Bestaande hypotheken (van voor 31-12-2012) hebben (nog) niet met deze beperking te maken.

Met de aflossingsvrije hypotheek zijn de maandlasten het laagste, omdat u gedurende de looptijd alleen de rente betaalt over het geleende bedrag. U lost pas aan het einde van de looptijd af, bijvoorbeeld uit de opbrengst van de verkoop van de woning. Binnen de fiscale mogelijkheden kan bij een aflossingsvrije hypotheek optimaal worden geprofiteerd van het belastingvoordeel over de betaalde rente. Nieuwe hypotheken mogen niet meer volledig aflosvrij gesloten worden.

Annuïteitenhypotheek

Bij een Annuïteitenhypotheek wordt tijdens de looptijd de hypotheek volledig afgelost. De mogelijke fiscale renteaftrek is aan het begin van de looptijd het hoogst. De rente en daarmee het fiscale voordeel neemt geleidelijk af.

De hoofdlijnen van de Annuïteitenhypotheek

Bij een gelijkblijvende rente is sprake van een vaste bruto maandlast. Deze is opgebouwd uit rente en aflossing. De verhouding tussen rente en aflossing verandert geleidelijk. De hypotheek wordt tijdens de looptijd volledig afgelost.

Zo werkt de Annuïteitenhypotheek

U betaalt periodiek een vast bedrag aan rente en aflossing bij een gelijkblijvend rentetarief. Aan het begin is het aflossingsdeel klein en betaalt u vooral rente. Naarmate de looptijd verstrijkt, zult u bij een gelijkblijvende rentestand steeds minder rente betalen en lost u meer af. De netto maandlasten zijn in het begin doorgaans laag, door het fiscale voordeel over het hoge rentebestanddeel. Dat fiscale voordeel neemt gedurende de looptijd geleidelijk af.

Levenhypotheek en spaarhypotheek

Bij deze leningvorm wordt niet afgelost, maar wordt in een levensverzekering vermogen opgebouwd waarmee op de einddatum de lening geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.

Wat is een levenhypotheek?

Deze vorm bestaat uit een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek met een levensverzekering. In de verzekering wordt vermogen opgebouwd, omdat een deel van de premie z.g. spaarpremie is. Dit vermogen kan fiscaal vrij opgebouwd worden, voor zover het dient ter aflossing van de woningfinanciering. De verzekering waar de aflossing in wordt opgebouwd moet voldoen aan de eisen die aan de kapitaalverzekering eigen woning (kortweg KEW) gesteld worden. Belangrijk kenmerk van de spaarhypotheek is dat de waarde wordt opgebouwd gelijk aan de aflossing in een annuïteit en dat de verzekering bij de maatschappij als KEW is gesloten of geregistreerd.

Bij een levensverzekering is er sprake  van een garantie op einddatum met winstdeling of er is sprake van een spaarelement op basis van beleggingen. Laatstgenoemde al-dan-niet met een garantie.

Wat is een spaarhypotheek?

De (bank)spaarhypotheek werkt in feite hetzelfde, maar daarbij is een directe relatie tussen de betaalde hypotheekrente en de rentevergoeding die het rendement op de spaarpremie van de levensverzekering bepaalt.

Bij een hoge rente kan een lagere premie volstaan om het doelkapitaal – de aflossing – te bereiken. Bij een lage rentestand betekent dat een hogere premie.

De levensverzekering biedt ook dekking voor het overlijdensrisico.

Het is ook mogelijk de levenhypotheek te combineren met een andere leningvorm. Ook kunnen levensverzekeringen worden verbonden die al eerder zijn gesloten. Daarbij maakt het niet uit bij welke verzekeraar deze verzekeringen zijn gesloten.

Andere hypotheekvormen

Er zijn nog vele varianten, die veelal een combinatie zijn van de standaardproducten, aangevuld met verschillende aflossingsvormen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Bankspaarhypotheek: combinatie aflossingsvrij en banksparen;
  • Beleggingshypotheek: combinatie van aflossingsvrije en een verpand aandelen- of fondsendepot;

Kortom, een goede hypotheek vereist persoonlijk advies na een grondige analyse. Bij Reigerdael Hypotheken  bent u daarvoor aan het juiste adres.

Maak een afspraak voor meer informatie of vul het reactieformulier in. Wij nemen dan contact met u op.