Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot onze dienstverlening, horen wij dat graag zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk, van u.

Afhandeling klachten

De directie behandelt alle klachten zorgvuldig volgens onze klachtenprocedure. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot de Burgerlijke Rechter of uw klacht neerleggen bij Stichting Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening.

Contactgegevens KiFid:
Stichting Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening KIFID
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel.: 0900-3552248
e-mail: consumenten@kifid.nl
internet: www.kifid.nl