MKB Pakket

Bent u op zoek naar de juiste verzekeringen voor uw onderneming? Neemt u dan contact met ons op. Onze adviseurs stellen aan de hand van uw risico’s het juiste pakket voor uw samen.

Om u een beeld te geven van een aantal verzekeringen, vindt u hieronder meer informatie.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Voor alle beroepsbeoefenaren/ondernemers en ondernemingen is de aansprakelijkheidsverzekering bedrijf, kortweg AVB, één van de belangrijkste verzekeringen.
De AVB biedt dekking voor schade die aan personen of zaken is toegebracht. Voorwaarde is dat dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf is gebeurd en het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Het kan gaan om schade die door een in het bedrijf werkzame persoon aan anderen wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anders). Het bedrijf kan ook aansprakelijk zijn voor schade van werknemers opgelopen tijdens het werk of een dienstreis.

Brand

Brandverzekeringen zijn er in verschillende soorten. Hieronder een aantal voorbeelden:

Inventaris- en goederenverzekering

Bedrijven en instellingen beschikken over inventaris en handelsvoorraden. Om bescherming te krijgen voor de financiële risico’s in geval van brand of inbraak kan een inventaris en goederenverzekering gesloten worden.

Bedrijfsschadeverzekering

Bij stilstand of verminderde productiviteit als gevolg van een gedekte gebeurtenis, biedt deze verzekering bescherming voor het verlies aan netto winst en de doorgaande lasten.

De bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag (standaarddekking) tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking).

Gebouwenverzekering

Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. Dus ook: verhuurde woningen. De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Verzekerd is in het algemeen op herbouwwaarde.