Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is.

Voor wie bedoeld?

Zelfstandig ondernemers en directeuren/grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op uitkeringen uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

De premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het verzekerd bedrag, de wachttijd, de indexatie van de uitkering, het arbeidsongeschiktheidscriterium, de leeftijd bij aanvang, de gekozen eindleeftijd en het beroep.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gerekend tot de complexe verzekeringsproducten. De adviseurs van Reigerdael zullen daarom voorafgaand aan het advies een klantprofiel opstellen, zodat duidelijk is wat de risico’s zijn en welk risico voor u als verzekerde aanvaardbaar of haalbaar is. Het advies is daarom altijd “op maat”.

Wenst u meer informatie neemt u dan gerust contact met ons op.