Uitvaart

Reigerdael Assurantiën adviseert en bemiddelt in verzekeringen voor begrafeniskosten en crematie. Vragen over uitvaartverzekering kunt u rechtstreeks stellen via e-mail: uitvaart@reigerdael.nl

Wat is een uitvaartverzekering?

De uitvaartverzekering of begrafenisverzekering heeft twee hoofdvormen. In het ene geval kiest u voor een verzekering die bij overlijden geld uitkeert, in het andere geval voor een polis die de begrafenis of crematie regelt. Als de verzekeringsmaatschappij de uitvaart regelt, wordt gesproken over een verzekering in natura.

Ook alle bijkomende kosten, zoals opbaren, vervoer, rouwkaarten en dergelijke kunnen via een naturaverzekering worden geregeld.

Een gemiddelde uitvaart kost € 6.000, maar dit bedrag zou ook op kunnen lopen tot wel 15.000.

Bij een verzekering die geld uitkeert na overlijden, wordt alleen het verzekerde kapitaal ter beschikking gesteld. De uitkering van dit kapitaal staat los van de werkelijke kosten van de uitvaart, terwijl de nabestaanden alles zelf moeten regelen.

Contact