Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering van Reigerdael in samenwerking met De Internationale

De rechtsbijstandverzekering van Reigerdael in samenwerking met De Internationale.  Voor juridische hulp bij (potentiële) conflicten en bij procedures en/of strafzaken naar aanleiding van een conflict. Rechtshulp wordt verleend in natura, wat betekent dat de verzekeraar eigen juristen en/of externe deskundigen inschakelt en betaalt. Ook is het mogelijk zelf een jurist in te schakelen in overleg met de verzekeraar. Lees hiervoor de voorwaarden.

Rechtsbijstandverzekering Premieberekening en Aanvraag

logo de internationale

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Deze verzekering dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis in particuliere hoedanigheid. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan. Voor zover deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten.

Kenmerken rechtsbijstandsverzekering

Het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren. U kunt zich als individu verzekeren maar ook uw hele gezin. Reigerdael biedt u, in samenwerking met De Internationale, een pakket waar conflicten op de volgende gebieden gedekt zijn: uw woning, in uw hoedanigheid als consument, in het verkeer, bij arbeidszaken en inkomensconflicten. Lees hiervoor de voorwaarden.

Rechtsbijstandverzekering Premieberekening en Aanvraag