Klassieker of Oldtimerpolis

Een verzekering voor klassiekers of oldtimers vraagt om een klassiekerverzekering die is toegesneden op de waarde en het gebruik. Ook bij restauratie kan het van belang zijn het “project” te verzekeren, omdat de waarde gaandeweg toeneemt.

Omschrijving oldtimerverzekering

De klassiekerverzekering is speciaal ontwikkeld voor de verzekering van auto’s en motoren met een leeftijd ouder dan 20 jaar, die hobbymatig worden gebruikt. De standaarddekking is WA en deze kan, net als voor dagelijks gebruikte voertuigen, worden uitgebreid met cascodekking (beperkt of volledig) en andere aanvullingen, zoals een inzittendeverzekering of rechtsbijstand.

Kenmerken oldtimerverzekering

Met beperkt gebruik wordt bedoeld dat de jaarlijks af te leggen afstand niet meer dan bijvoorbeeld 3.000 of 5.000 kilometers mag bedragen en dat alleen van hobbymatig gebruik sprake mag zijn.

Voor Cascodekking geldt dat doorgaans een taxatierapport moet worden overgelegd, waaruit de waarde van het te verzekeren voertuig blijkt. De taxatiewaarde is dan tevens de verzekerde waarde en bepaalt de maximale vergoeding in verband met schade.

Voor bijzondere of zeldzame onderdelen wordt meestal een clausule opgenomen die bepaalt dat de verzekeraar deze vergoedt op basis van normale verkrijgbaarheid. Extra kosten voor handmatige fabricage of een hogere prijs vanwege de zeldzaamheid worden niet vergoed.