Casco verzekering of All Risks

Aanvullend op de WA-verzekering kan ook gekozen worden voor volledig casco. Samen met de WA-dekking wordt dat ook wel All Risks genoemd

Korte omschrijving

De volledige cascoverzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander ‘van buiten komend onheil’ zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. De volledige cascoverzekering is vooral bedoeld voor ‘jonge’ auto’s.

Onderdeel van de dekking zijn ook de gevaren die in de “beperkte cascodekking” zijn opgenomen.
 

Verdere kenmerken

Ingeval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing, behalve als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft.

Wordt een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectiesysteem, dan wordt er geen eigen risico in mindering gebracht. Zie ook WA-Beperkt casco.

In een aantal gevallen biedt de verzekering geen dekking. Onder andere als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan in de polis wordt omschreven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een auto voor particulier gebruik verzekerd is en gebruikt wordt als taxi, lesauto o.i.d.
 

Premie en korting

De premie voor de cascoverzekering is afhankelijk van verschillende factoren zoals:
* de waarde van het motorrijtuig;
* leeftijd en woonplaats van de regelmatige bestuurder;
* het aantal jaarlijks te rijden kilometers;
* eventueel aantal kortingtreden voor schadevrij rijden dat bij een eerdere verzekering is opgebouwd. Dit feit moet blijken uit een originele royementsverklaring of registratie (Roydata) door de vorige verzekeringsmaatschappij. De kortingtreden blijven tot één jaar na de afloopdatum geldig.
 

Bijzonderheden

De cascoverzekering wordt over het algemeen alleen gesloten in combinatie met de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

Er kan ook een vakantie-auto-verzekering afzonderlijk gesloten worden voor het eigen risico op een huurauto. een klein aantal verzekeraars kent deze mogelijkheid voor particulieren.