WA-Beperkt Casco autoverzekering

Deze verzekering dekt naast WA ook schade aan het verzekerde motorrijtuig als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen. Deze liggen veelal buiten de invloedsfeer van de eigenaar.

Verdere kenmerken

Deze verzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA-beperkte casco verzekering, WA Extra verzekering en WA-mini casco verzekering. Schade aan het motorrijtuig is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:
* brand en blikseminslag
* diefstal, joy riding en verduistering
* storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade
* botsing met loslopende dieren en vogels
* ruitbreuk. 
 

Schaderegeling en uitsluitingen

Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, geldt gewoonlijk geen eigen risico. Wordt een gedekte ruitschade hersteld (harsinjectie) door een bedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft gesloten (zoals Carglass), dan wordt geen eigen risico in mindering gebracht op de schadevergoeding.
Als schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco-verzekering (in de praktijk wel aangeduid als all risks verzekering).

Er zijn omstandigheden waaronder de verzekering geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft. Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis. 
 

De premie

De premie is gewoonlijk afhankelijk van:
* gewicht van het motorrijtuig;
* consumentenprijs of dagwaarde van het motorrijtuig;
* leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt;
* aantal kilometers dat per jaar wordt gereden;
* korting, die wordt bepaald aan de hand van het aantal kortingtreden dat door schadevrij rijden is opgebouwd.

Het aantal kortingtreden wegens schadeverloop – ook wel schadevije jaren genoemd – moet blijken uit een originele royementsverklaring of registratie in een gezamenlijk register (Roydata), verzorgd door de vorige verzekeringsmaatschappij. De kortingtreden wegens schadeverloop blijven maximaal één jaar geldig.
 

Bijzonderheden

Schade aan het verzekerde voertuig die wordt geclaimd op op de beperkte cascodekking heeft in de regel géén terugval van de korting wegens schadevij rijden tot gevolg.