Aantal onverzekerden ziektekosten daaltPosted by On

Daling aantal onverzekerden

Het aantal mensen dat niet tegen ziektekosten is verzekerd is in 2010 met 10 procent gedaald. In de drie voorgaande jaren lag dit aantal telkens iets boven de 150.000 personen, maar op 1 mei 2010 zijn 136.000 onverzekerden geteld door het CBS. Het aandeel onverzekerden onder de inwoners van Nederland is hiermee gedaald van 0,9 naar 0,8 procent.

Bijna 60 procent van alle onverzekerden is tussen de 20 en 40 jaar. Deze groep is daarmee het vaakst onverzekerd. Het aandeel onverzekerden onder deze groep is echter wel harder gedaald dan gemiddeld. Mannen zijn vaker onverzekerd dan vrouwen (1,0 procent tegenover 0,7 procent). Dit was in voorgaande jaren ook het geval. Onder allochtonen is het aandeel onverzekerden gedaald van 3,5 naar 3,2 procent en onder autochtonen van 0,3 naar 0,2 procent.

 

Wanbetalers

Op 31 december 2010 waren er 244.000 wanbetalers voor de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat 1,9 procent van de volwassen bevolking wanbetaler is. Dit is gemeten volgens een nieuwe definitie van wanbetaler zoals vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ruim 60 procent van de wanbetalers is man. Daarnaast is het aandeel wanbetalers onder de allochtonen groter dan onder de autochtonen, respectievelijk 4,1 en 1,3 procent. In totaal ontvangt 60 procent van de wanbetalers een zorgtoeslag.

Reacties zijn uitgeschakeld