Assurantiebelasting per 1 maart 2011 omhoogPosted by On

Met ingang van 1 maart 2011 wijzigt de assurantiebelasting van 7,5 naar 9,7%. Per 1 januari 2015 wordt de belasting weer verlaagd naar 9,5%.


Vanaf maart 2011 wordt het nieuwe belastingpercentage van 9.7% gehanteerd. Dit geldt voor alle verzekeringen met een premievervaldatum in maart, dus ook verzekeringen met een maand- of kwartaalpremie.

Wanneer is de gewijzigde assurantiebelasting van toepassing?
  • Het nieuwe belastingpercentage van 9,7% geldt voor premies van nieuwe verzekeringen die op of na 1 maart 2011 ingaan, ongeacht de vervaldatum.
  • Het nieuwe belastingpercentage van 9,7% geldt voor premies van verzekeringen die op of na 1 maart 2011 prolongeren of stilzwijgend verlengd worden, ongeacht de vervaldatum.
  • Mutaties met een ingangsdatum op of na 1 maart 2011 krijgen bij een suppletiepremie het nieuwe belastingpercentage van 9,7%.
  • Mutaties met een ingangsdatum op of na 1 maart 2011 krijgen bij een premierestitutie het belastingpercentage van de voorgaande vordering.
  • Bij naverrekeningen is de datum waarop de suppletiepremie in rekening wordt gebracht van belang. Is dit na 1 maart 2011, dan geldt het nieuwe belastingpercentage van 9,7%. Het jaar waarover wordt naverrekend is dan niet relevant. 

Niet alle verzekeraars communiceren de nieuwe belastingtarieven aan hun verzekerden, maar brengen deze wel in rekening per 1 maart 2011.

Reacties zijn uitgeschakeld