Pensioen

Reigerdael verwijst voor advies over pensioenregelingen naar vergunninghouders met een jarenlange ervaring. Wettelijke regels, waarvan de werking is ingegaan in 2014 hebben Reigerdael doen besluiten geen pensioenverzekeringen meer te adviseren, maar u daarvoor door te verwijzen naar gespecialiseerde adviseurs. De informatie die u op deze pagina aantreft is dan ook uitsluitend bedoeld om in algemene termen uitleg te geven en er op te wijzen dat het ontbreken van een goede regeling aandacht verdient.

Pensioenregelingen

Voor uw onderneming is een goede pensioenregeling vandaag de dag een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde om personeel te werven en te behouden.

Medewerkers willen zeker zijn van een goed geregelde pensioenopbouw. Het is daarom voor u als werkgever van groot belang een degelijk pensioenpakket aan te bieden.

De veranderingen in wetgeving en de vele keuzemogelijkheden op dit gebied vragen om steeds meer specialistische kennis om de kwaliteit en kosten beheersbaar te houden. Alleen vergunninghouders met een vergunning WFT-pensioen mogen adviseren en bemiddelen in pensioenregelingen. Verzekeringen met lijfrenteclausule spelen weliswaar een rol bij het inkomen later, maar dat zijn geen verzekeringen die worden gerekend tot (bedrijfs)pensioenregelingen. Reigerdael adviseert en bemiddelt wel in lijfrenteverzekeringen om uw inkomen later op het gewenste niveau te krijgen.
 

Veel mogelijk in pensioenregelingen

Door nieuwe wetgeving is de mogelijkheid ontstaan voor een op maat gemaakte pensioenregeling.

Onderwerpen als een flexibele pensioendatum, extra ouderdomspensioen of uitruil van partnerpensioen zijn individueel in te vullen. De keuzemogelijkheden bij de samenstelling van de pensioenregeling zijn groot. 
 

Kosten pensioenregeling

De kostprijs van een pensioenregeling is afhankelijk van verschillende factoren. Enkele factoren zijn:

  • De inhoud van de regeling;
  • De eigen bijdrage van de medewerkers;
  • De leeftijdsopbouw van uw medewerkers.

Aan de hand van inventarisatie van wensen en mogelijkheden kunnen pensioenadviseurs u duidelijkheid verschaffen over de kosten en hoe die zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Ook mogelijkheden om de kosten in de hand te houden worden daarbij inzichtelijk gemaakt.