Notarissen maatwerk

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor de bedrijfsvoering van praktijken in de juridische dienstverlening essentieel. Het is meestal zelfs voorgeschreven dat de dekking aan bepaalde eisen voldoet om te mogen ondernemen.

Collectief lang niet altijd voordelig

Bij de notarispraktijken wordt veelal gebruik gemaakt van verzekeringen die voortkomen uit een gezamenlijke inkoop. Deze collectieve verzekeringen kunnen als nadeel hebben dat een slecht schadeverloop bij een klein aantal kantoren ook van invloed is op de premieontwikkeling bij polissen met een gunstig schadeverloop.

De laatste jaren zijn de premies van de collectieve verzekeringen drastisch verhoogd, terwijl door de stagnerende markt notariskantoren te kampen hebben met teruglopende omzetten en resultaat. In deze branche zijn de kosten en voorwaarden voor verzekering van beroepsaansprakelijkheid dan ook regelmatig onderwerp van gesprek. De toenemende claimcultuur en de regelgeving zijn ook van invloed op de toenemende premiedruk.

 

Reigerdael zorgt voor alternatief

Als financieel dienstverlener is Reigerdael gespecialiseerd in advies en bemiddeling bij verzekering van het risico van beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid. Bij een nadere verkenning van de markt is gebleken dat er goede alternatieven voor handen zijn om beroepsaansprakelijkheid van notariskantoren te verzekeren. Daarbij is in 2009 gebleken dat premiebesparingen van 30 tot 40% geen uitzondering zijn.

 

De notaris kan rekenen op Reigerdael

Reigerdael treedt op als intermediair tussen de notaris en de verzekeraars of aanbieders die verzekeraars vertegenwoordigen. Dat betekent dat de ondersteuning zich niet alleen beperkt tot het afsluiten van de verzekering.

Ook als het gaat om verlenging en in geval van schade is er een aanspreekpunt dat opkomt voor de belangen van de notaris.
Een belangrijk voordeel, dat bij de prijs is inbegrepen.

Door hier te klikken kunt u een premieindicatie aanvragen, zodat u snel weet of het aanvragen van een alternatief voor u voordeel op kan leveren.
Voor deze indicatie geldt dat een tarief wordt afgegeven onder voorbehoud van een volledig ingevuld aanvraagformulier. Als u een volledige offerte wenst, dan kan u een aanvraagformulier toegestuurd worden. In dat geval verzoeken wij u even contact op te nemen.