Inkomen

Naast collectieve inkomensverzekeringen biedt Reigerdael ook verzekeringen op individuele basis. Voorbeelden zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Waardevaste verzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden afgesloten als waardevaste verzekering. Dat betekent dat jaarlijks de verzekerde jaarrente wordt aangepast aan de loonindex over de afgelopen periode. Ook kan worden gekozen voor een vast indexpercentage. Door deze indexatie wordt de premie ook anders, maar er wordt dan wel bereikt dat de “koopkracht” van de uitkering op peil blijft.