Gratis training goederentransportrisico’s

Vervoer van bestelde en betaalde goederen kan betekenen dat u transportschade lijdt, maar ook verlies aan opbrengst. Alleen een goede transportpolis biedt dan uitkomst, ook bij uitgaande goederen!

Training Goederentransportrisico’s

Iedere onderneming met inkomende en uitgaande goederenstromen loopt het risico van transportschade. De zending kan beschadigen of geheel verloren gaan.

Omdat erg gemakkelijk wordt aangenomen dat de logistieke partner heeft gezorgd voor verzekering tijdens transport, wordt een aanvullende verzekering vaak achterwege gelaten. Als door de leverancier wordt aangegeven op de vervoersdocumenten dat het transport verzekerd is dan worden de kosten daarvan vaak doorberekend.
 

Inzicht in risico is heel belangrijk

De praktijk wijst uit:

Enerzijds ontbreekt vaak een voldoende inzicht in de dekking van eventuele schade. Anderzijds kunt u geconfronteerd worden met onbeheersbare kosten en – niet onbelangrijk – heeft u een lastige positie als het gaat om de transportschade te verhalen. Bovendien biedt een door derden afgesloten transportverzekering geen dekking voor verlies aan winst. Dat laatste, de z.g. “imaginaire winst”, kan op een eigen verzekering worden meeverzekerd.

Als voorbeeld van verlies aan winst kan een zending seizoensgoederen worden genoemd, die niet nageleverd kan worden als deze verloren gaat of zodanig beschadigt dat normale verkoop niet meer mogelijk is. Kortom, verlies aan winst.
 

De training en goederentransportscan

Reigerdael biedt u nu kosteloos een goederentransporttraining aan. 

Tijdens een gesprek van maximaal anderhalf uur zullen wij in overleg met u de belangrijkste risico’s inventariseren. Aan de hand van het resultaat ontvangt u een advies over de mogelijkheden van in eigen hand nemen van uw transportrisico’s.

Neem contact op met Reigerdael voor het maken van een afspraak.

Telefoon: 0591-659705