Aandachtspunten bij kopen in Duitsland

De situatie bij aankoop in Duitsland wijkt belangrijk af van die in Nederland.

De belangrijkste punten op een rij


De woningmarkt in Duitsland:

 • De prijzen voor huizen zijn sinds de jaren zestig nauwelijks gestegen. Dit houdt verband met de verhouding vraag – aanbod.
 • In Duitsland wil men bij voorkeur nieuw bouwen en woont daarna gemiddeld 30 jaar in de eigen woning. Een groot verschil t.o.v. de Nederlander, die gemiddeld 8 jaar in de eigen woning blijft wonen.
 • Langs de grensstreek zijn de huizenprijzen wel gestegen, als gevolg van de toestroom van Nederlanders.
 • Nederlanders zoeken rust, ruimte en woongenot.
 • Duitsers willen woongenot en voorzieningen binnen korte afstand.
 • De waarde hangt nauw samen met voorzieningen en de infrastructuur.
 • Nieuwbouw is duurder dan bestaande bouw. De gemiddelde Duitser onderhoudt zijn woning nauwelijks.


Het koopproces in Duitsland

 • Dat zit wezenlijk anders in elkaar dan in Nederland.
 • In Duitsland kent men geen voorlopig koopcontract.
 • Het “Kaufvertrag” loopt via het notariaat.


Kaufvertag

 • Niet gebonden vóór notaris, volledig gebonden erna!
 • Als overeenstemming over koop is bereikt en er moet nog met een bank over financiering gesproken worden, dan kan het alsnog voorkomen dat verkoper het pand aan een ander verkoopt.
 • Hebben koper en verkoper bij de notaris het Kaufvertrag getekend, dan kunnen partijen er niet meer van af. Ook niet door een boete te betalen! Ontbindende voorwaarden zijn niet gebruikelijk.


Verdere aandachtspunten bij kopen in Duitsland

 • De keuken is standaard niet in de koopprijs opgenomen.
 • De courtage is maximaal 6% excl. BTW. Gebruikelijk is 4,5% exclusief BTW.
 • Gebruikelijk is dat de koper de makelaarskosten betaalt.
 • De makelaar moet aan kunnen tonen dat de verkoop door zijn bemiddeling tot stand kwam. In dat geval heeft hij recht op courtage.
 • De overdrachtsbelasting bedraagt 3,5% (2009) en moet door de koper worden overgemaakt aan de belastingdienst.
 • Sommige kosten moeten vooruit betaald worden. Daar moet in de financiering terdege rekening mee gehouden worden.
 • Kosten notaris zijn wettelijk bepaald. De hoogte is afhankelijk van de waarde van de transactie. Houdt als stelpost rekening met 2% voor kosten notaris en kadastraal recht.
 • De totale kosten vallen hoger uit dan in Nederland. Houdt rekening met ± 13%. In Nederland wordt doorgaans gerekend met ± 10%