Bedrijfsschadeverzekering

Bij stilstand of verminderde productiviteit als gevolg van een gedekte gebeurtenis, biedt deze verzekering bescherming voor het verlies aan netto winst en de doorgaande lasten.

Korte omschrijving

De bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag (standaarddekking) tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking).
 

Verdere kenmerken

Bedrijfsschade als gevolg van molest, vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming en atoomkernreacties is uitgesloten. Het verzekerde bedrag bestaat uit de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode.

De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld. De uitkeringstermijn  is meestal een veelvoud van weken, bijvoorbeeld 13, 26, 39 of 52 weken.

De bedrijfsschadeverzekering wordt vaak in combinatie met een inventarisverzekering afgesloten.

 

Voor wie?

Vrijwel ieder bedrijf of instelling, met een vaste locatie waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden die voor omzet en winst van invloed zijn.

 

De premie

De premie is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. De grondslag voor de premie wordt gevormd door het gemiddelde van de premie voor opstallen en inhoud.
 

Bijzonderheden

Doorgaans wordt de overdekking en restitutieclausule opgenomen. Er geldt dan een overdekking van maximaal 30%. Hierdoor wordt het verzekerde bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerde bedrag te laag is, zodat voorkomen kan worden dat van een te lage verzekering sprake is. Jaarlijks wordt het werkelijke belang vastgesteld, waarna een premiesuppletie of restitutie volgt tot maximaal 30%.

Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering.

 

Meer andere vormen

Verzekeringen die veel weg hebben van de bedrijfsschadeverzekering of daar zelfs van zijn afgeleid zijn:

  • Extra kosten verzekering;
  • Machinebreukbedrijfsschade verzekering;
  • Exploitatiekostenverzekering;
  • Reconstructiekostenverzekering.

Voor meer informatie kunt u bij Reigerdael terecht door onderstaande link aan te klikken.

info@reigerdael.nl