U bent hier: Startpagina » Zakelijke verzekeringen vergelijken en afsluiten
Zakelijke verzekeringen vergelijken en afsluiten
Zakelijke verzekeringen vragen om een gedegen aanpak. Reigerdael vergelijkt de markt en biedt polissen aan die passen bij uw onderneming. Ook voor personeelsverzekeringen en pakketten met aantrekkelijke kortingen.

Preventie & verzekering

Reigerdael inventariseert en beoordeelt de risico's die uw onderneming loopt. Aan de hand van deze  analyse wordt onderzocht wat kan worden gedaan aan preventie om de risico's te beperken.
Preventie betekent dat de behoefte aan verzekeringen afneemt en dat bovendien voor die verzekeringen die wel nodig blijven de premie en voorwaarden het gunstigste kunnen worden gerealiseerd.
Maak een afspraak en laat u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.Wij brengen graag de heldere uitleg over de verschillende verzekeringsvormen onder uw aandacht, eenvoudig te vinden door hiernaast onze verwijzingen aan te klikken.

 

Online vergelijken en afsluiten zakelijk


Hieronder kunt u zakelijke verzekeringen vergelijken en meteen afsluiten. Kies het product van uw keuze en klik deze aan. U gaat dan rechtstreeks naar de vergelijker  

Personenauto
Bedrijfsrechtsbijstand
Bestelauto
Collectieve Zakenreisverzekering
Hulpverlening
MKB pakket
Oldtimer (bestel)auto
Oldtimer vrachtauto
VVE totaalpakket
ZZP pakket 
  
Klik hier voor vergelijken en afsluiten van particuliere verzekeringen!

 

Zorgverzekering "voor de zaak" 2017

 

 

Wat gebeurt er met de basisverzekering in 2017?

De wetgever heeft wederom een aantal wijzigingen doorgevoerd in de basisverzekering. Onderstaand treft u de belangrijkste:

 

Eerstelijnsverblijf

U hebt recht op eerstelijns medisch noodzakelijk verblijf  als u tijdelijk niet thuis kunt wonen, maar u niet naar het ziekenhuis of een zorginstelling hoeft voor een medisch specialistische behandeling.  Het eerstelijnsverblijf omvat de noodzakelijke verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Eerstelijnsverblijf mag plaatsvinden in een instelling waar de zorg onder verantwoordelijkheid van een arts valt. Zoals een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Eerstelijnsverblijf is ook voor mensen die zorg nodig hebben in de laatste levensfase als het niet meer verantwoord is deze zorg thuis te verlenen.

 

Oefentherapie voor de behandeling van etalagebenen

U krijgt in 2017 een vergoeding voor oefentherapie (looptraining) voor perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (ook wel etalagebenen genoemd) vanuit de basisverzekering. U hebt vanaf de eerste behandeling recht  op deze zorg tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

 

Medisch specialistische zorg | extra plastische chirurgie

 

U krijgt in 2017 voor plastische chirurgie ook een vergoeding uit de basisverzekering voor:

  • Een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming (agenesie/aplasie van de borst) bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders.
  • Een bovenooglidcorrectie wanneer uw zicht ernstig is beperkt door verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden.
  • Een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie).

 

Fronttand vervanging

De leeftijd voor het uitvoeren van fronttand vervanging wordt in 2017 verhoogd naar 23 jaar (tot en met 22 jaar). De noodzaak van deze zorg moet zijn vastgesteld voordat u 18 jaar bent.

Als onderdeel van tandheelkundige zorg voor verzekerde jonger dan 18 jaar, hebt u recht op fronttandvervanging met implantaten als blijvende snij- of hoektanden niet zijn aangelegd of helemaal ontbreken als gevolg van een ongeval.  In de praktijk blijkt dat als u jonger bent dan 18 jaar u geen gebruik kunt maken van het recht op deze zorg, omdat de kaak nog niet is volgroeid. Daarom wordt de leeftijd tot wanneer de behandeling mag worden uitgevoerd in 2017 verhoogd naar 23 jaar.

 

Vrijstelling eigen risico voor voorkeursdrinkvoeding

Vanaf 2017 hebt u een voordeel als u gebruikmaakt van de door ons aangewezen voorkeursdrinkvoeding. Het verplicht en vrijwillig eigen risico gelden dan namelijk niet. U kunt ook kiezen voor andere drinkvoeding, die niet als voorkeursdrinkvoeding is geselecteerd. In dat geval geldt het verplicht en vrijwillig eigen risico wel.

 

Geboortezorg

Als u niet thuis wilt bevallen, kunt u naar een geboortecentrum. Vanaf 2017 kunt u zelf kiezen in welk geboortecentrum u wilt bevallen. Het geboortecentrum hoeft geen contract met ons te hebben. Als u naar een niet-gecontracteerd geboortecentrum gaat, betaalt u mogelijk wel een deel van de kosten zelf (dit is afhankelijk van uw basisverzekering).

 

Eigen bijdragen en maximale vergoedingen 2017

De overheid past elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. De eigen bijdrage blijft in 2017 € 385,00 per volwassen verzekerde.

 

 

Reigerdael Zorg & Zekerheid biedt een vergelijking aan, waarmee u zelf aan slag kunt.

Klik op de reiger om uw premie te berekenen.

 

Reigerdael Zorg en Zekerheid