U bent hier: Startpagina » Rechtsbijstandverzekering
Rechtsbijstandverzekering
De verzekering voor juridische hulp bij civiele procedures en bij strafzaken. Rechtshulp wordt verleend in natura, wat betekent dat de verzekeraar eigen juristen en/of externe deskundigen inschakelt en betaalt.

Korte omschrijving

Deze verzekering dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis in particuliere hoedanigheid. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan. Voorzover deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten.
 

Verdere kenmerken

Het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren. Alle gezinsleden gelden als verzekerden, ook in hun hoedanigheid als eigenaar van een motorrijtuig. Uitgesloten zijn (doorgaans): echtscheiding, fiscale kwesties, geschillen die voortvloeien uit betaalde activiteiten en (bij motorrijtuigrechtsbijstand) het niet hebben van een rijbewijs. Arbeidsrechtelijke conflicten zijn wel gedekt als de verzekerde werknemer is.
 

Voor wie?

Particulieren als alleenstaande of als gezinshoofd.
 

De premie

Een vast bedrag per jaar of per maand, afhankelijk van de gekozen dekking
 

Bijzonderheden

Externe kosten zijn soms gemaximeerd gedekt. De rechtsbijstand wordt vaak door deskundigen in dienst bij een onafhankelijke rechtspersoon verleend. De meeste polissen bevatten een geschillenregeling, waarbij de verzekerde door een onafhankelijke advocaat kan laten toetsen of de beslissing van de rechtshulpverlener om een zaak niet in behandeling te nemen, omdat die zaak kansloos wordt geacht, terecht is.