U bent hier: Startpagina » Paardenverzekering
Paardenverzekering
De paardenverzekering biedt dekking voor behandelkosten bij ziekten en uitkering van de verzekerde waarde - of een deel daarvan - bij dood, verlies, diefstal of ongeschiktheid.

Basis omschrijving

De volgende risisco's zijn standaard verzekerd: Transportrisico, koliek, aanrijdingen, uitbreken uit stal of weide, blikseminslag, kwaadwilligheid van derden, castratie van 1 en 2 jarige paarden met normaal ontwikkelde geslachtsdelen.
 

Dekkingsmogelijkheden paardenverzekering

DOODVERZEKERING
Deze verzekering geeft uitkering bij: 

 • Dood en noodslachting door een ongeval of een acute ziekte; 
 • Brand.


DOOD- EN ONGEVALLENVERZEKERING

Deze verzekering geeft uitkering bij: 

 • Dood en noodslachting door een ongeval of een acute ziekte;
 • Blijvende ongeschiktheid door een ongeval;
 • Brand. 


Onder een ongeval wordt verstaan:
Een plotseling van buiten komend en onmiddellijk op het lichaam van het paard inwerkend geweld, dat rechtstreeks een medisch vast te stellen uitwendig lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvoor onmiddelllijk adequate veterinaire hulp is ingeroepen.

Onder een ongeval wordt niet verstaan:
kreupelheden door peesaandoeningen, peesscheuring, verstuiking, verdraaiing, verzwikking of een verstapping.
 

ODA-VERZEKERING
Deze verzekering geeft uitkering bij:

 • Dood en noodslachting door een ongeval of een acute  ziekte; 
 • Blijvende ongeschiktheid door een ongeval; 
 • Blijvende ongeschiktheid door een ziekte; 
 • Blijvende onvruchtbaarheid na (ver)werpen door ziekte of ongeval; 
 • Brand. 

Onder een ongeval wordt verstaan:
Een plotseling van buiten komend en onmiddellijk op het lichaam van het paard inwerkend geweld, dat rechtstreeks een medisch vast te stellen uitwendig letsel veroorzaakt en waardoor onmiddellijk adeqate veterinaire hulp is ingeroepen.
Onder een ongeval wordt niet verstaan:
Kreupelheden door peesaandoeningen, peesscheuring, verstuiking, verdraaiing, verzwikking of verstapping.


UITGEBREIDE VERZEKERING
Deze verzekering geeft uitkering bij:

 • Dood en noodslachting door een ongeval of een acute ziekte;
 • Blijvende ongeschiktheid door een ongeval;
 • Blijvende ongeschiktheid door een ziekte;
 • Blijvende onvruchtbaarheid na (ver)werpen door ziekte of ongeval; 
 • Blijvend ongeschiktheid door kreupelheid; 
 • Brand. 
   

SCHADEUITKERINGEN
Paarden / Pony’s
Bij dood - noodslachting - brand - diefstal bedraagt de uitkering 100% van de verzekerde waarde. Bij blijvende ongeschiktheid bedraagt de uitkering 90% van de verzekerde waarde.