U bent hier: Startpagina » Ontslagvergoeding
Ontslagvergoeding
Een ontslagvergoeding levert u verschillende fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden. U kunt dan profiteren van maximaal rendement uit uw ontslagregeling, met een Gouden handdruk Regeling.

Gouden Handdruk Regeling

Als u een gouden handdruk krijgt heeft u meerdere mogelijkheden. Is een nieuwe baan op korte termijn gevonden, dan bestaat er meestal geen behoefte aan een maandelijkse aanvulling op het inkomen. Het wordt anders als uw inkomen afhangt van uitkomsten van de ontslagregeling en als u uw oude uitgavenpatroon zoveel mogelijk wilt handhaven.

 

Ontslagvergoeding effectief besteden

Reigerdael kan u daarbij prima van dienst zijn. U kunt meteen een offerte voor een gouden handdruk-product aanvragen. Het is ook mogelijk u vooraf door één van onze inkomens- en pensioenadviseurs te laten adviseren.
Reigerdael biedt onafhankelijk advies en er is een zeer ruime keuzemogelijkheid in producten en aanbieders. Kortom, de oplossing die het beste bij u past.

 

Aanvulling inkomen met ontslagvergoeding

Inkomen direct aanvullen is mogelijk.
Het kan zijn dat u uw gouden handdruk meteen wilt gebruiken als aanvulling op uw inkomen. Breng in dat geval de uitkering onder in een Direct Ingaande Lijfrente. Uw voormalige werkgever stort dan (een deel van) de bruto-ontslagvergoeding bij de door u gekozen verzekeraar, belastingvrij. Op de uitkeringen die u daaruit ontvangt worden wel loonheffing en ziektekostenpremie ingehouden. In de regel valt u met periodieke uitkeringen in een lager belastingtarief dan bij uitbetaling van de ontslagvergoeding in één keer.

 

Pensioenaanvulling

Heeft u de gouden handdruk niet direct nodig, dan kan gekozen worden voor een lijfrenteverzekering tegen koopsom. U ontvangt dan op een later tijdstip een periodieke uitkering als aanvulling op uw pensioen.
Deze oplossing kan fiscale voordelen hebben. Zo bouwt u kapitaal op over het brutobedrag en dit vermogen valt buiten de werking van box 3. Op de uitkeringen wordt later wel loonbelasting en ziektekostenpremie ingehouden. Omdat het meestal gaat om periodieke uitkeringen ná uw pensionering, vallen deze doorgaans in een aantrekkelijker - lager - belastingtarief.

 

Gouden Handdruk ineens ontvangen

Een ontslagvergoeding of gouden handdruk kan ook in één keer op uw bankrekening worden bijgeschreven. Uw oud-werkgever houdt dan loonbelasting en sociale premies in. Deze inhouding kan oplopen tot 52%!
Wat u van de uitkering netto overhoudt, telt mee voor berekening van uw vermogen in box 3. Kiest u hiervoor, dan kan Reigerdael u behulpzaam zijn bij het vinden van een aantrekkelijke spaarrekening.

 

Een eigen zaak beginnen

Een eigen zaak beginnen in het jaar van storting:
Uw gouden handdruk kan u van pas komen als u een eigen bedrijf wilt beginnen (firma of eenmanszaak). Het startkapitaal kan uit de uitkering geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden en als in het 1e jaar de opbrengsten gering zijn kan het zijn dat u de ingehouden belasting geheel of gedeeltelijk terugkrijgt.
Over de mogelijkheden kunt u het beste vooraf informatie inwinnen wij uw accountant of belastingadviseur. Reigerdael kan u behulpzaam zijn om op dit gebied een geschikte adviseur te vinden.

 

Fiscale regels

  • Een direct ingaande lijfrente of verzekering tegen koopsom waarin een gouden handdruk wordt gestort, moet voldoen aan de wettelijke eisen volgens de Wet op de loonbelasting 1964. Deze regels luiden als volgt:
  • De periodieke uitkeringen moeten toekomen aan de (ex-) werknemer en mogen niet later ingaan dan het jaar waarin deze de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  • Na het overlijden van de (ex-) werknemer mogen de periodieke uitkeringen toekomen aan zijn echtgenoot of ex-echtgenoot; of aan degene met wie hij samenwoont of samen heeft gewoond en met wie geen bloed- of aanverwantschap in rechte lijn bestaat; of aan zijn eigen kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. Het recht op periodieke uitkeringen dient te worden ondergebracht bij een toegelaten verzekeraar
  • Het bedrag van de gouden handdruk dient door de werkgever rechtstreeks aan de verzekeraar te worden overgemaakt.