U bent hier: Startpagina » Inboedelverzekering
Inboedelverzekering
Deze verzekering is bedoeld voor alle spullen die tot uw inboedel worden gerekend. Voor bijzondere onderdelen zijn afzonderlijke verzekeringen mogelijk, zoals de kostbaarhedenverzekering, kunstverzekering of de verzekering voor antiek en verzamelingen.

Korte omschrijving

Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekert tegen een groot aantal gevaren (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme). Als reparatie niet mogelijk is wordt de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen. Als de dagwaarde lager is dan 40% van de nieuwwaarde of als de spullen aan het normale gebruik onttrokken zijn, dan geldt vergoeding van schade op basis van dagwaarde.

 

 


Verdere kenmerken

Deze verzekering wordt in de volksmond vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Doorgaans gelden er beperkingen voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners. Naast directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals kosten voor het opruimen van de troep.

Het is tegenwoordig mogelijk een dekking voor vrijwel alle schade-oorzaken te krijgen ("alle van buiten komende onheilen")

 

Voor wie?

Particuliere consumenten; in gezinssituaties volstaat één inboedelverzekering.
 

Bijzonderheden

Het verzekerde bedrag moet gelijk zijn aan de volledige (nieuw)waarde van uw inboedel. Is dat niet zo, dan krijgt u in geval van schade in verhouding een lagere schadevergoeding of maar een gedeeltelijke vergoeding van de herstelkosten.

Tegenwoordig is garantie tegen onderverzekering mogelijk door de verzekerde waarde te bepalen aan de hand van de inboedelwaardemeter of aan de hand van een zeer gedetailleerde inventarisatielijst. De inboedelwaardemeter gaat uit van gemiddelden in bepaalde woon- en gezinssituaties.

Klik hier om de inboedelwaardemeter te openen.