Eind 2012 alle premies verplicht sekseneutraalPosted by On

Vanaf 21 december 2012 mag er in de EU door verzekeraars in de premiestelling geen onderscheid meer worden gemaakt op basis van geslacht. Dit heeft het Europese Hof van Justitie op 1 maart jl. bepaald. De uitzondering op het verbod op seksediscriminatie die nu nog mag worden gehanteeerd, is in strijd met de verwezenlijking van het doel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen en “moet ongeldig worden geacht”, aldus het Hof.
 

De zaak was door een Belgische rechter voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie, naar aanleiding van een beroep door consumentenorganisatie Verbruikersunie Test-Aankoop en twee particulieren. Zij vroegen of de onder meer in Belgiƫ toegepaste uitzondering op de Europese richtlijn wel geldig is, gelet op hogere rechtsnormen i.c. het beginsel van gelijkheid van vrouwen en mannen.

De Europese verzekeraars, verenigd in de CEA, hebben teleurgesteld gereageerd op de uitspraak van het Hof: “Het besluit van de rechters om niet te erkennen dat geslacht een legitieme factor is bij de premiestelling en dat het bepalen van de prijs van een verzekering is gebaseerd op een eerlijk proces van risico-inschatting, is slecht nieuws voor de verzekerden”, aldus CEA-voorzitter Michaela Koller.

In Nederland wordt seksediscriminatie niet meer toegepast bij autoverzekeringen maar nadrukkelijk wel bij levensverzekeringen.

Reacties zijn uitgeschakeld